Prijsuitleg


BTW-Tarieven:
Indien er bij de prijs BTW laag of hoog vermeld staat dan gelden de volgende tarieven:
BTW laag is 6%, BTW hoog is 21 % .
LET OP: BIJ PRIVE FEESTEN IS HET GENOEMDE GAGE ALTIJD INCLUSIEF het genoemde BTW tarief.
BIJ ALLE ANDERE OPTREDENS IS HET BTW TARIEF EXCLUSIEF. WANNEER ER EEN NETTO GAGE STAAT DAN GELDT DAT ALLEEN VOOR PRIVEFEESTEN EN IS HET BTW TARIEF NUL.

NETTO gages:
Een artiest / muzikant die een NETTO gage mag ontvangen is geen beroeps artiest / muzikant. Netto gages zijn altijd vrij van BTW en gelden alleen voor privefeesten zoals bruiloften, verjaardagen e.d. Voor alle bedrijfsmatige optredens zoals openbare optredens, bedrijfsfeesten e.d. moeten wij de artiest / muzikant verlonen. Wij zorgen voor de afdracht van alle loonheffingen en premies. D.w.z. dat het nettogage vermeerderd wordt met loonheffingen en BTW.

UITKOOP gages:
Een beroepsartiest werkt vanaf 1 Mei 2016 via een modelovereenkomst welke door de belastingdienst is goedgekeurd. De artiest verklaart hiermee niet in dienstverband te werken en als ZZP-er op te treden. Hierdoor kan een beroepsartiest NOOIT voor een nettogage werken en is zijn gage dus altijd (ook bij privefeesten) UITKOOP. Dus inclusief alle sociale lasten en exclusief 6% BTW.
 Update Music & Events
T.a.v. Ruud van Riel
Lombardijenlaan 25
5045 WJ, Tilburg
Tel: +31 (0)13-571 51 15
Gsm: +31 (0)654-26 04 43
Email: info@updatemusic.nlIBAN: NL91INGB0006308232
BIC: INGBNL24
KVKnr: 18049729
BTW.nr / Loonbel.nr: 15.17.54.44.5.B01-L01
Arb.Bem.Verg.: CBA/A01.0080